Rapportages

Reflectie rapport CML, 'Loont Landelijk aanbesteden' Chronische Myeloïde Leukemie?

ZN/NVZ/NFU en de HOVON hebben voor de Chronische Myeloïde Leukemie een aanbesteding uitgeschreven. Het Reflectie rapport CML geeft de verdieping hierop. De volgende onderwerpen worden belicht:

  1. Wat zijn de Indicaties van de TKI geneesmiddelen en hoe verloopt de behandeling voor CML;
  2. Omzet CML per patiëtenjaar per ziekenhuis;
  3. Verhouding HOVON richtlijn tot generiek imatinib en tweedelijns TKI's;
  4. Wat is de verhouding eerstellijn-, tweedelijns-TKI's en de aanbesteding verwachtingen;
  5. Wat is de Invloed van lopende en toekomstige studies op de aanbesteding;
  6. Te verwachten aantal patiënten per ziekenhuis, landelijk;
  7. Wat zijn de gevolgen van verschillende korting scenario's in het ziekenhuis;
  8. Wat zijn de gevolgen van verschillende korting scenario's voor de landelijke aanbesteding.

Branche rapport MEK-inhibitors

via kunt info@geneesmiddelenmanagement.nl de rapportages aanvragen.

De kosten hiervoor bedragen €750. Indien u een bedrijfsabonnement afsluit zijn deze inbegrepen.

< Terug naar home