Geneesmiddelenmanagement

Geneesmiddelenmanagement, beperkt zich tot de ziekenhuisbekostiging van alle add-on en orphan drugs (stollingsfactoren). Deze bedroegen in 2015 €1,76 miljard.

Optimalisatie van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen vindt plaats op drie niveau’s: inkoop, budgettering / management en verkoop. Management informatie en sturing op het gebruik van geneesmiddelen moet zoveel mogelijk aansluiten bij wetenschappelijke uitgangswaarden. Geneesmiddelen keuzes, inkoop- contractafspraken moeten altijd als basis hebben dat het Evidence Based Desicions nastreeft. Het is de enige mogelijkheid om vooraf met artsen, apotheken, ziekenhuismanagers en zorgverzekeraars tot een maatschappelijk gebruik en inkoop van dure geneesmiddelen te komen.

Onze oplossing is uniek. Het combineert evidence met richtlijnen en bekostiging.

-Geneesmiddelenmanagement is onafhankelijk;
-Biedt inzicht in het traject, fase III- EMA- markttoelating- ziekenhuisbekostiging;
-Geeft inzicht middels een management dashboard van alle nieuwe ontwikkelingen m.b.t. add-on's, orphan drugs;
-Stuurt prospectief op ziekenhuisbudgettering;
-Bieden voorspelbaarheid en risicoreductie;
-Bespaart op add-on inkoop en gebruik;
-Geeft ruimte aan innovatie;
-Biedt gelijkgericht informatie middels een 24/7 managementdashboard en branchrapporten.

Download hier de corporate brochure.

< Terug naar home