Consultancy

Gemis aan inkoopmacht

Succesvol inkopen van dure geneesmiddelen is alleen mogelijk wanneer artsen, apotheken en managers afgestemde keuzes maken. Op basis van primaire en secundaire eindpunten uit registratiestudies is alle evidence voorhanden om gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Ingebed

in behandelrichtlijnen geeft een gedragen besluit veel meer inkoop regie. De keuze voor verschillende behandelstrategieën, inzicht in nieuwe toetreders, substitutie mogelijkheden en vergelijk op eindpunten verbeteren de inkooppositie.

Geen inzicht in stuurinformatie

Het managen van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen is niet optimaal georganiseerd. Afstemming tussen ziekenhuisapotheken, vakgroepen en financieel management komt langzaam op gang maar wordt bemoeilijkt door slechte ICT-compatibiliteit en beperkte proces verantwoordelijkheid voor het integrale traject. Stuurinformatie waarbij inkoop en verkoop gekoppeld wordt aan medisch-specialistische keuze, zorgt voor een aanzienlijke risicoverlaging voor het ziekenhuis.

Slechte onderhandelsituatie met zorgverzekeraars

De tegengestelde belangen van ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan leiden tot scherpe verhoudingen. De onderhandelsituatie tussen beide verbetert aanzienlijk als de onderbouwing en het management van dure geneesmiddelen vooraf duidelijk met elkaar wordt besproken. De gedragen budgetten en managementuitvoering geven zorgverzekeraars de zekerheid dat dure geneesmiddelen daadwerkelijk gemanaged worden. ‘De beste afspraak voor beide’.

< Terug naar home