Geneesmiddelenmanagement

EVIDENCE BASED DECISIONS

Artsen willen meer inzicht in dure geneesmiddelen en toegang behouden tot behandelmogelijkheden. Ziekenhuizen zijn budget en zorgprotocol georiënteerd. Leveranciers hebben een sterke productfocus en zorgverzerkeraars zijn gericht op de beheersing van de schadelast. De enige mogelijkheid om te komen tot afstemming is geljikgerichte uitgangswaarden en kennis. Begrip en vertrouwen volgt daarna uit de dialoog.

Geneesmiddelenmanagement is budgetteringshandvat voor ziekenhuizen. Het stelt vakgroepen, ziekenhuisapotheken en financiële afdelingen in staat om op basis van gelijkgerichte informatie een goed proces te organiseren op basis van drie criteria: bekostiging, outcome en Geneesmiddelenmanagement richt zich op het bruggenbouwen en creëert uitgangswaarden voor gezamenlijke belangen.

De monitor geneesmiddelenmanagement, innovatieve- dure geneesmiddelen beperkt zich tot de ziekenhuisbekostiging van alle add-on en orphan drugs (stollingsfactoren). Deze bedroegen in 2015 € 1,76 miljard.

Bron: NZA rapport