Geneesmiddelenmanagement

Artsen willen meer inzicht in dure geneesmiddelen en toegang behouden tot behandelmogelijkheden. Ziekenhuizen zijn budget en zorgprotocol georiënteerd. Leveranciers hebben een sterke productfocus en zorgverzerkeraars zijn gericht op de beheersing van de schadelast. De enige mogelijkheid om te komen tot afstemming is geljikgerichte uitgangswaarden en kennis. Begrip en vertrouwen volgt daarna uit de dialoog.

Geneesmiddelenmanagement richt zich op het bruggenbouwen en creëert uitgangswaarden voor gezamenlijke belangen. Het is een onafhankelijk platform wat inzicht geeft op basis van openbare bronnen in: 1-bekostiging, 2-outcome parameters en 3-beroepsrichtlijnen.

De monitor geneesmiddelenmanagement, innovatieve- dure geneesmiddelen beperkt zich tot de ziekenhuisbekostiging van alle add-on en orphan drugs (stollingsfactoren). Deze bedroegen in 2015 € 1,7 miljard.

Bron: Zorgprisma publiek